Artiestenverblijven

Het Jazz Station is eveneens een creatieruimte voor jullie toekomstige projecten !

Meerdere artiestenverblijven worden regelmatig in onze lokalen georganiseerd.
Hetzelfde principe als voor de repetities geldt hier ook, op enkele uitzonderingen na :

 Het verblijf duurt meerdere dagen, probeer dus vroeg in het jaar te reserveren !
 In ruil voor het gratis gebruik van onze lokalen vragen we de artiesten om ons publiek een try-out van hun werk op het einde van de week voor te stellen.
 Jullie kunnen gebruik maken van al ons materiaal.

Meer info : info@jazzstation.be of 02 733 13 78