Artiestenverblijven

Het Jazz Station is eveneens een creatieruimte voor jullie toekomstige projecten!

Meerdere artiestenverblijven worden regelmatig in onze lokalen georganiseerd.
Hetzelfde principe als voor de repetities geldt hier ook, op enkele uitzonderingen na:

 Het verblijf duurt meerdere dagen, probeer dus vroeg in het jaar te reserveren!
 In ruil voor het gratis gebruik van onze lokalen vragen we de artiesten om ons publiek een try-out van hun werk op het einde van de week voor te stellen.
 Jullie kunnen gebruik maken van al ons materiaal.

Meer info: info@jazzstation.be of 02 733 13 78