"Jazz en Famille"

Een zondag om jouw muzikaal interesse op te wekken!

Elke trimester organiseren de Jeunesses Musicales van Brussel et het Jazz Station een concert voor het jonge publiek.

« Jazz en famille »: het jonge publiek de jazz laten ontdekken blijft de prioriteit voor dit partnerschap en voor de twee teams.

De verschillende groepen beschrijven hun instrumenten, hun muziek en hun stijl en leggen deze aan de kinderen uit. « Jazz en famille »: een jazz die toegankelijk voor kinderen vanaf 5 jaar is.