Jazz Lines

Het Jazz Station lanceert een nieuwe project, ‘Jazz Lines’. Een multimediaal gebeuren (radio en video) dat een ruimte wil creëren naar het voorbeeld van onze vzw : het toegankelijk maken van de jazz, het ontdekken ervan, respect opbrengen voor onze musici, openstaan voor alle facetten van de jazz… Op onze hoogste verdieping is een zaal helemaal gerenoveerd, de ideale omgeving, leek het ons, voor een nieuwe, kleine studio, tegelijk ontmoetingsruimte, en, waarom ook niet, een plek voor muzikaal experiment …

Het wordt een samenwerkingsproject. Er zijn al hebben al heelwat partners hun belangstelling laten blijken : Lundis d’Hortense, Igloo Records, Spinach Pie Records, Hypnote Records, La Chambre Verte, La Maison du Jazz de Liège, l’An Vert, maar ook diverse figuren die actief betrokken zijn bij al wat met jazz te maken heeft : Georges Tonla-Briquet, Jacques Prouvost, Patrick Dave, Sabine Ringelheim, Bertrand Squelard … om er slechts enkelen te noemen. En natuurlijk zijn alle mogelijke ideeën en voorstellen op het gebied van radio en/of video welkom.

Het project zal op twee manieren worden opgestart :
• Er zullen videoclips worden gemaakt, min of meer zoals die van de ‘Tiny Desk Concerts’ of de ‘AB Sessions’ : een paar stukken, acoustisch, gefilmd op een vaste plek voor een klein publiek, simpel maar kwalitatief hoogstaand, die dan via een YouTube-kanaal kunnen worden getoond.
• Voor uitzending via het internet zullen ook ‘podcasts’ worden gemaakt van diverse soorten radioprogramma’s (interviews, ontmoetingen, discussies, ontdekkingen…) waarin musici hun projecten kunnen toelichten, het over hun invloeden kunnen hebben en over de artiesten met wie ze graag zouden werken.

Om dit alles te financieren, hebben we in april een crowdfunding gelanceerd.
Het is nu officieel voltooid en we zijn verheugd aan te kondigen dat we eindelijk de som van 12 020 € hebben bereikt!
We wilden onze dank graag aan elke donor sturen.

Met betrekking tot de levering van de tegenhangers en de voortgang van het project, geven we u al een afspraak in september 2019. Blijf op de hoogte!

De podcasts en videoclips worden gerealiseerd dankzij de steun van Sabam for Culture.