Jazzgeschiedenis

"Coolin’ off and back into the hot"

Door Marc Van Den Hoof

Tegelijk met de uitbundigheid van hun muziek verkennen de nieuwe jazzspelers ook de binnenkant ervan. Parallel met de extraversie van de ’bop’, is er de introversie van de ’cool’. Maar het ziet er naar uit dat het cerebrale het op den duur zal moeten afleggen tegen het emotionele, de voorbedachtheid tegen de improvisatie. In de tweede helft van de jaren vijftig is het zover : terug naar de ’root’s. En op naar weer meer vrijheid. En de jazz schopt Amerika een geweten.

Met de steun van het gemeente van Sint-Joost-Ten-Noden.

Gratis !